ورود به اتوماسیون

گاهنامه شهرداری آق قلا

دانلود گاهنامه شهرداری آق قلا

آمار بازدید کنندگان

عوارض شهری و تعرفه بهای خدمات

عوارض شهری و تعرفه بهای خدمات سال 97

 

پیوست ها:
فایلحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (avarez97_aghghala.pdf)دانلود عوارض شهری و تعرفه بهای خدمات سال 971058 kB625