پروژه های جدول بندی و کانیو

عملکرد عمران جدول بندی سال 1394

سایر

کانیوو

جدول

آدرس

ردیف

 

90

350

مدرسه مختومقلی

1

ترمیم

 

630

بسیج

2

 

270

140

لاله25

3

 

135

75

شهرک شهرداری

4

 

 

70

لاله23

5

 

265

 

استاندارد12

6

اصلاح جدول

 

150

محمدآلق

7

ترمیم جدول

70

70

الیاس آباد خوشگلدی 18

8

 

 

140

اترک16

9

 

180

 

لاله17

10

دیوار یکطرفه

190

 

دژ23

11

 

75

 

فرهنگیان کوچه دوم سمت چپ

12

 

70

 

اتحاد14

13

 

70

 

اتحاد12

14

 

200

 

بازار10

15

 

 

280

خیابان خزانه

16

 

 

90

وصل کردن زهکش ایثار در 7 نقطه

17

 

 

100

انتهای استقلال

18

 

155

100

دژ1

19

 

 

100

تبلیغات اسلامی

20

 

 

 

 

 

 

مجموع جدول و کانیوو اجرایی در سال 94       2900 متر طول