برنامه های در دست اجرا

برنامه های در دست اجرا

1- شروع جدول بندی خیابان اصلی ایثار معلم.

2-شروع عملیات لوله گذاری زهکش کنار گلزار شهدا به طول 300 متر.

3-شروع زیرسازی خیابان20 متری شورا به طول750 متر.

4-شروع عملیات زیرسازی جهت آسفالت خیابان گلزار اول(پشت بازار هفتگی).

5-شروع عملیات زیرسازی برای آسفالت خیابان مختومقلی 10

6-شروع نامگذاری معابر سطح شهر.

7-شروع برنامه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی.

8-شروع عملیات تکمیل دکه و سرویس بهداشتی پارک شادلق.

9-رفع نقاط حادثه خیز و ترمیم پل های سطح شهر.

10-شروع عملیات مطالعه ساخت میدان اترک.

11-شروع عملیات مطالعه بهسازی میدان وحدت.

12-شروع عملیات مطالعه تعریض و چهار بانده کردن پل خیابان باهنر.

13-............

 

این قسمت بروز رسانی خواهد شد