پروژه های روکش آسفالت خیابان های اصلی شهر آق قلا

منتشر شده در دوشنبه, 23 دی 1392 22:26
تعداد بازدید: 7912

 

 

چکیده ای از عملکرد عمرانی شهرداری آق قلا

 

از مهر 1392 لغایت اردیبهشت 1393

 

 

 

پروژه های روکش آسفالت خیابان های اصلی شهر آق قلا

 

* در طی سه مرحلــه آسفــــالت ریزی با لغ بر 5000 تن  آسفالت و در مجموع 70% معابر فرسـوده شـهــر آق قلا ترمیـم و بهسـازی گردید که مسیــرهای انجام شده   به شرح ذیل می باشد.

 

1- روکش آسفالت خیابان باهنر از چهارراه پمپ بنزین تا فلکه وحدت

2-روکش آسفالت فلکه وحدت تا میدان شهدا دو طرف بلوار

3-روکش آسفالت فلکه وحدت تا چهار راه شریفی

4-لکه گیری آسفالت ورودی شهر و پمپ بنزین ورودی شهر

5-آسفالت خیابان شهید سلطانی

6-لکه گیری با فینیشر خیابان شهید قره داشلی و شهید مصطفی خمینی

7-روکش آسفالت خیابان معلم دو طرف.

8-لکه گیری با فینیشر خیابان شهید رجایی و بهشتی.

9-روکش آسفالت خیابان امام  دوطرف بلوار اترک.

10-لکه گیری با فینیشر خیابان امام شمالی روبروی بازار هفتگی.

11-لکه گیری با فینیشر خیابان دانشمند.